வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

ரோட்டரி பிரித்தெடுத்தல் கோபுரத்தின் வெளியீட்டை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

2023-05-12

ரோட்டரி பிரித்தெடுத்தல் கோபுரத்தின் வெளியீட்டைப் பாதிக்கும் பல காரணிகள் உள்ளன, மேலும் சில முக்கிய காரணிகள் பின்வருமாறு:

1. அதன் அளவு மற்றும் வடிவமைப்பு அளவுருக்கள் அதன் வெளியீட்டை நேரடியாக பாதிக்கின்றன. இதில் விட்டம், உயரம், தட்டுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் ரோட்டரியின் தட்டுகளுக்கு இடையிலான தூரம் ஆகியவை அடங்கும். ஒரு பெரிய கோபுர விட்டம், உயரம் மற்றும் அதிக தட்டுகள் பொதுவாக அதிக செயலாக்க திறன் மற்றும் விளைச்சலை வழங்கும்.

2. கோபுரத்தில் உள்ள கிளர்ச்சி மற்றும் சிதறல் விளைவுகள் பொருட்கள் வெகுஜன பரிமாற்றம் மற்றும் பிரிப்புக்கு முக்கியமானவை. வலுவான கிளறி மற்றும் சிதறடிக்கும் திறன்கள் பொருட்களின் தொடர்பு மற்றும் கலவை விளைவை மேம்படுத்தலாம், அதன் மூலம் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கும்.

3. கோபுரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பிரித்தெடுக்கும் பொருட்களின் தேர்வு மற்றும் அளவு நேரடியாக பிரிப்பு விளைவு மற்றும் விளைச்சலை பாதிக்கிறது. பொருத்தமான பிரித்தெடுத்தல் பொருட்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் மற்றும் பிரிக்கும் திறனை அதிகரிக்க முடியும், அதே சமயம் ஒரு நியாயமான அளவு போதுமான எதிர்வினை தொடர்பு பகுதியை உறுதி செய்ய முடியும்.

4. தீவன திரவத்தின் செறிவு மற்றும் ஓட்ட விகிதம் ரோட்டரி பிரித்தெடுத்தல் கோபுரத்தின் வெளியீட்டில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதிக தீவன செறிவு மற்றும் பொருத்தமான ஓட்ட விகிதம் பிரிப்பு திறன் மற்றும் மகசூல் அதிகரிக்க முடியும்.

5. வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்த நிலைகள் பிரித்தெடுத்தல் செயல்முறையின் சமநிலை மற்றும் வெகுஜன பரிமாற்ற வீதத்தில் முக்கியமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. பொருத்தமான வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்த நிலைகள் பொருட்களின் கரைதிறன் மற்றும் பரவல் வீதத்தை அதிகரிக்கலாம், இதனால் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுகிறது.

6. மீட்பு மற்றும் சுழற்சி அமைப்பின் செயல்திறன் மற்றும் வடிவமைப்பு சுழலும் பிரித்தெடுத்தல் கோபுரத்தின் வெளியீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு திறமையான மறுசுழற்சி அமைப்பு பிரித்தெடுக்கும் பொருட்களின் பயன்பாட்டு விகிதத்தை அதிகரிக்கவும், கழிவுகளை குறைக்கவும், இதனால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் முடியும்.

7. நிலையான செயல்பாடு மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு உபகரணங்களின் இயல்பான செயல்பாட்டை பராமரிக்கவும், தவறுகள் மற்றும் வேலையில்லா நேரத்தை குறைக்கவும், இதனால் நிலையான உற்பத்தியை உறுதிப்படுத்தவும் முடியும்.

இந்த காரணிகள் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை மற்றும் ரோட்டரி பிரித்தெடுத்தல் கோபுரத்தின் வெளியீட்டை பாதிக்கின்றன. நடைமுறை பயன்பாடுகளில், இந்த காரணிகளை விரிவாகக் கருத்தில் கொண்டு, நல்ல மகசூல் மற்றும் பிரிப்பு விளைவை அடைய குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை மேம்படுத்தி சரிசெய்வது அவசியம்.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept